Opis projektu

Ogólny cel projektu to stworzenie w sześciu krajach europejskich aktywnej sieci szkół globalnych zaangażowanych w redukcję ubóstwa, współpracujących ze szkołami w krajach Południa (krajach rozwijających się). Kraje uczestniczące w projekcie: Austria, Czechy, Malta, Polska, Słowacja, Wielka Brytania oraz partner z Południa: Tajlandia.
Podczas trwania projektu uczniowie zdobędą wiedzę na temat takich zagadnień, jak:

Działania w ramach projektu angażują uczniów poprzez pracę opartą na trzech krokach:
· nauka
· badanie
· akcja

Nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie "Szkoła globalna". Szkoła Globalna to placówka, która: - uwzględnia sprawy globalne w nauczaniu i wychowaniu uczniów, - zachęca uczniów do odkrywania swojej roli w społeczności lokalnej, w kraju i w świecie, - podejmuje konkretne działania, aby spowodować rzeczywistą zmianę w ważnych sprawach dotyczących współczesnego świata.
Uczniowie ze szkół uczestniczących w projekcie zdobywają wiedzę o tematyce globalnej, uczą się krytycznego spojrzenia na własną postawę i kształcą własne poczucie odpowiedzialnoci za świat, a także uczestniczą w akcjach na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata. Projekt jest prowadzony przez osiem organizacji pozarządowych: ActionAid (Anglia i Tajlandia), Kopin (Malta), People in Need (Czechy), People in Peril (Słowacja), Polska Akcja Humanitarna, Sudwind i Welthaus Graz Austria).

Copyright 2008 math

Wstecz